Επεμβάσεις επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης του Καστού.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επεμβάσεις επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης του Καστού.
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επισκευή, αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Καστού» με προϋπολογισμό 45.000,00 € με ΦΠΑ, και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2023.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..