Ενημέρωση για εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στο δίκτυο ύδρευσης.

        Το Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου ενημερώνει ότι οι εργασίες του έργου
«Αντικατάσταση
Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης»
που βρίσκονται σε
εξέλιξη, θα συνεχιστούν την
εβδομάδα 1 έως 5
Ιουλίου 2024
στις παρακάτω οδούς:

Διαβάστε Περισσότερα…