Διασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας.

 


   Η συνέχιση λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού/Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας εξασφαλίζεται με την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Διαβάστε Περισσότερα…