ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων


Στα καλά νέα για τον Δήμο Αγρινίου συμπεριλαμβάνεται και η πρόσφατη έγκριση της ΑΡ.77/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: “Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό πράξης MIS 5037463”.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ