Δήμος Ξηρομέρου: Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Αστακού στο Ο.Τ. 308 – Πρόσκληση όμορων ιδιοκτητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Αστακού στο Ο.Τ. 308, σε συνέχεια αιτήματος της κ. Τσιγάλογλου Αναστασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή νομείς των οποίων οι ιδιοκτησίες έχουν πρόσωπο στα Ο.Τ. 307, 308, 308Α και 309, του σχεδίου πόλεως Αστακού όπου πραγματοποιείται η προτεινόμενη τροποποίηση, να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου μας για την υποβολή τυχόν ενστάσεων λόγω της ανάρτησης του προτεινόμενου τοπογραφικού διαγράμματος, καθώς και της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 37/2023, βάση της οποίας γίνεται αποδεκτή η τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αστακού στο Ο.Τ. 308, στα πλαίσια συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις.

Τα σχέδια και η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα παραμείνουν αναρτημένα επί 15νθήμερο.

Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων είναι 15 μέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ