Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Ορισμός Περσεφόνης Μελαχρή ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου


Mε απόφαση του Δημάρχου Δήμου
Ι.Π Μεσολογγίου, Κώστα Λύρου ορίζεται η 
Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Περσεφόνη Μελαχρή ως Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου για το υπόλοιπο διάστημα της
θητείας, ήτοι έως και 31-12-2023.

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου