Δήμαρχος Ξηρομέρου: Μετρήσιμο έργο στις υποδομές ψηφιακής μετάβασης. Εκσυγχρονίζουμε τον Δήμο Ξηρομέρου προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών.

Πηγή: Σελίδα Facebook Δημάρχου
Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
Ψηφιακές Υποδομές
  • Εγκαταστήσαμε σύστημα τηλεμετρίας με on line σύνδεση με δεξαμενές υδροδότησης.
  • Εγκαταστήσαμε από τους πρώτους Δήμους της χώρας το ηλεκτρονικό σύστημα ΙΡΙΔΑ.
  • Εγκαταστήσαμε σύστημα εντοπισμού GPS στον στόλο του Δήμου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..