Γιάννης Τριανταφυλλακης : Ψηφιακές Υποδομές


-Εγκαταστήσαμε σύστημα τηλεμετρίας με on line σύνδεση με δεξαμενές υδροδότησης

-Εγκαταστήσαμε από τους πρώτους Δήμους της χώρας το ηλεκτρονικό σύστημα ΙΡΙΔΑ…..

Διαβάστε Περισσότερα…