Αχελώος S.O.S.! Αντλησιοταμιεύσεις & πλωτά φωτοβολταϊκά ”μαμούθ” σε δημόσια διαβούλευση έως τον Μάιο του 2024 (φωτο)

Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα εξής οκτώ (8) έργα της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»:

 

α) Δύο (2) έργα αντλησιοταμίευσης στην τεχνητή λίμνη Καστρακίου στην θέση ”Ράχη Παλαιοχωρίου” (μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 191,20 MW) στις Δ.Ε. Ινάχου και Στράτου, των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου και στην θέση ”Διάσελλα” (μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 171,60 MW) στη Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, του Δήμου Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνοδά έργα, οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 3-5-2024: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1849
 
Ενδεικτικά στοιχεία έργων σύμφωνα με την ΜΠΕ: Άνω Ταμιευτήρας Ράχης Παλαιοχωρίου, έκτασης 125,16 στρέμματα, με αποθεσιοθάλαμο στην περιοχή ”Ρουβά Καστρακίου” του Δ. Αγρινίου έκτασης 67 στρεμμάτων, θα απέχει 3,1χλμ από το χωριό Μπαμπαλιό (δεν αναφέρεται στην ΜΠΕ).
Άνω Ταμιευτήρας Διάσελλα, έκτασης 268,80 στρέμματα, με αποθεσιοθάλαμο στην περιοχή ”Κάβα Σαργιάδας” του Δ. Αγρινίου έκτασης 23 στρεμμάτων, θα απέχει 2χλμ από τα χωριά Καστράκι και Κοκκινόλογγο (αναφέρει ότι έχει μηδέν κατοίκους), 4χλμ από την Σαργιάδα και 5χλμ απο την Ραΐνα. Το κάθε έργο αναμένεται να συνδεθεί στο υφιστάμενο ΚΥΤ Αχελώου στην Ραΐνα μέσω ανεξάρτητου εναέριου κυκλώματος 150 kV. Οι διασυνδέσεις των έργων προβλέπεται να αδειοδοτηθούν σε 2ο χρόνο και όχι στην παρούσα αδειοδότηση των έργων.
β) Τέσσερα (4) έργα αντλησιοταμίευσης  στην τεχνητή λίμνη Καστρακίου στην θέση “Δαιμονοπύργια” (μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 195,20 MW) στη Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας,  στην θέση  “Φίλος” (μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 142,10 MW) στη Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας, στην θέση “Πουρναράκι” (μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 138,60 MW) στις Δ.Ε. Αμφιλοχίας και Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας και στην θέση “Τσουγκάρια” (μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 72,00 MW) στη Δ.Ε.Παρακαμπυλίων, του Δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συνοδά έργα,  οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 3-5-2024: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1858

Ενδεικτικά στοιχεία των έργων σύμφωνα με την ΜΠΕ:
Άνω Ταμιευτήρας Δαιμονοπύργια, έκτασης 136 στρέμματα,, με αποθεσιοθάλαμο στην περιοχή ”Παπαδόλακα” Αμοργιανών του Δ. Αμφιλοχίας έκτασης 23 στρεμμάτων, σε πολύ κοντινή απόσταση στο χωριό Μαλαταίικο.
Άνω Ταμιευτήρας Πουρναράκι έκτασης 110 στρέμματα, με αποθεσιοθάλαμο στην περιοχή ”Κουρακλίκια” Βαρετάδας του Δ. Αμφιλοχίας έκτασης 41 στρεμμάτων, σε πολύ κοντινή απόσταση στα χωριά Μπαμπαλιό, Ποδογορά και Βαρετάδα.
Άνω Ταμιευτήρας Φίλος, έκτασης 40 στρέμματα,, με αποθεσιοθάλαμο στην περιοχή ”Μουτσάρα” Αλευράδας του Δ. Αμφιλοχίας έκτασης 107 στρεμμάτων,  νότια της Αλευράδας.
Άνω Ταμιευτήρας Τσουγκάρια έκτασης 42 στρέμματα, με αποθεσιοθάλαμο στην περιοχή ”Βαϊνάρι” Αμπελίων του Δ.  Αγρινίου, έκτασης 96 στρεμμάτων, σε απόσταση 1,4χλμ από το Βαϊνάρι και 5χλμ από τα Αμπέλια.
Τα έργα Δαιμονοπύργια και Πουρναράκι αναμένεται να συνδεθούν στο υφιστάμενο ΚΥΤ Αχελώου στην Ραΐνα μέσω ανεξάρτητου εναέριου κυκλώματος 150 kV, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) με την υφιστάμενη γραμμή «Τριχωνίδα-Κρεμαστά». Όλες οι διασυνδέσεις προβλέπεται να αδειοδοτηθούν σε 2ο χρόνο και όχι στην παρούσα αδειοδότηση των έργων.

* Τα έργα αντλησιοταμίευσης αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) ταμιευτήρες με υψομετρική απόσταση. Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατευθυνόμενο από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω (σ.σ. ο ταμιευτήρας της λίμνης Καστρακίου) μπορεί με τη βοήθεια στροβιλοαντλιών να αντληθεί εκ νέου στον πάνω ταμιευτήρα. Η άντληση γίνεται κυρίως με χρήση αιολικής ενέργειας ή ενέργειας από φωτοβολταικά, η οποία αποθηκεύεται ως υδροηλεκτρικό “απόθεμα” στον πάνω ταμιευτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τη ζήτηση.

γ) Πλωτός φωτοβολταϊκός (Φ/β) σταθμός ισχύος 120 MW στην τεχνητή λίμνη Καστρακίου στην Δ.Ε. Ινάχου του δήμου Αμφιλοχίας και Δ.Ε. Παρακαμπυλίων και Στράτου του δήμου Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνοδά έργα, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 16-5-2024: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1885

Ενδεικτικά στοιχεία έργου σύμφωνα με την ΜΠΕ: 1.253 στρέμματα έκταση πλωτού Φ/β, αριθμός φωτοβολταϊκών πλαισίων: 222.222, τοποθέτηση των καλωδίων υποβρυχίως σε βάθος περί τα 3μ . Θα βρίσκεται 9,5χλμ Β της πόλης του Αγρινίου και στις εξής αποστάσεις από τα χωριά: 1,6χλμ από το Καστράκι και τον Κοκκινόλογγο, 3,4χλμ απο το Μαλαταίικο και 4,7χλμ απο το Μπαμπαλιό.
δ) Πλωτός φωτοβολταϊκός (Φ/β) σταθμός ισχύος 42 MW στην τεχνητή λίμνη Στράτου στις Δ.Ε. Νεάπολης και Στράτου του δήμου Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνοδά έργα, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 16-5-2024: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1886

 
Ενδεικτικά στοιχεία έργου σύμφωνα με την ΜΠΕ: 267 στρέμματα έκταση πλωτού Φ/β, αριθμός φωτοβολταϊκών πλαισίων: 77.760, τοποθέτηση των καλωδίων υποβρυχίως σε βάθος περί τα 3μ . Θα βρίσκεται 6χλμ ΒΔ της πόλης του Αγρινίου και στις εξής αποστάσεις από τα χωριά: 0,3χλμ από την Στράτο, 0,8χλμ από την Σπολάιτα, 1,6χλμ από το Ματσούκι και 2,3χλμ από την Νεάπολη.
Σε κόκκινο κύκλο τα οκτώ (8) έργα της ΤΕΡΝΑ που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση και με πράσινο και κίτρινο κύκλο οι άδειες για ανεμογεννήτριες (πηγή: ΡΑΕ)
*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
1) Η περιοχή της πόλης του Αγρινίου, αλλά και όλη η ευρύτερη περιοχή υδροδοτείται και αρδεύεται από τα νερά του Αχελώου και συγκεκριμένα από τις τεχνητές λίμνες Καστρακίου και Στράτου. 2) Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε εξέλιξη η κατασκευή δύο (2) επιπλέον αντλησιοταμιευτικών έργων στις θέσεις Πύργος και Άγιος Γεώργιος, νότια της Αλευράδας του δήμου Αμφιλοχίας, από την ίδια εταιρεία, σε πολύ κοντινή απόσταση με τα υπό διαβούλευση έργα στις θέσεις ”Φίλος” και ”Τσουγκάρια”. 3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 13-3-2024 ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των σχεδίων για τα ύδατα: άρθρο 4) Στην περιοχή γύρω από την λίμνη Καστρακίου και σχεδόν εφαπτόμενα με κάποια από τα ανωτέρω αντλησιοταμιευτικά έργα, υπάρχουν δεκάδες άδειες παραγωγού και αιτήσεις προς αξιολόγηση για ανεμογεννήτριες, συνολικά εβδομήντα (70) στο σύνολο! (πηγή ΡΑΕ: https://geo.rae.gr/)
5) “Φρένο” στο πλωτό φωτοβολταϊκό στην λίμνη Πουρναρίου Άρτας (3-5-2022): άρθρο
Αντίθετοι με τα πλωτά φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πολυφύτου οι δήμαρχοι Κοζάνης, Σερβίων και Βελβεντού (19-3-2024): άρθρο
Ο μυθικός, άγριος αλλά και πολύπαθος Αχελώος είναι ο δεύτερος σε μήκος και ο πλουσιότερος σε νερά ποταμός που κινείται εντός της χώρας. Η ιχθυοπανίδα του είναι από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα και περιλαμβάνει περίπου 40 είδη. Ο Αχελώος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ορνιθοπανίδα.
Από την δεκαετία όμως του 1960 και έπειτα, με την κατασκευή των τριών (3) μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων (Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου) συνολικής ισχύος 916 ΜW, αλλά και με τα ημιτελή έργα εκτροπής του (φράγματα Συκιάς και Μεσοχώρας) και το φράγμα Δαφνοζωνάρας, ο Αχελώος έπαψε να είναι ποταμός και μετατράπηκε σε μια αχανή βιομηχανική περιοχή η οποία όλο και επεκτείνεται χωρίς κανένα απολύτως φραγμό.
Όλα αυτά τα έργα (πλωτά φ/β, αντλησιοταμιεύσεις), δεν έχουν υλοποιηθεί ούτε έχουν δοκιμαστεί επαρκώς ΠΟΥΘΕΝΑ στην Ελλάδα, αποτελώντας στην ουσία ένα τεράστιο πείραμα με παντελώς άγνωστες και εν δυνάμει επικίνδυνες για το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο επιπτώσεις, καθώς το νερό από το οποίο πίνουμε και χρησιμοποιούμε σε καλλιέργειες και κτηνοτροφία, μετατρέπεται από αγαθό της ζωής σε πρώτη ύλη βιομηχανικής δραστηριότητας.
Δεδομένου ότι κανείς (και πρωτίστως η τοπική κοινωνία) δεν θα έβαζε τα οικονομικά κέρδη τρίτων ή την λύση του ενεργειακού ζητήματος πάνω από την ίδια του την ζωή, καλούμε:
1. Τον Δήμο Αμφιλοχίας, τον Δήμο Αγρινίου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να λάβουν γνώση των ανωτέρω ΜΠΕ και να γνωμοδοτήσουν-συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις με επαρκώς τεκμηριωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις.
2. Τις αρμόδιες υπηρεσίες να μελετήσουν πολύ σοβαρά τα αναγραφόμενα των υπόψη ΜΠΕ, να μην προσυπογράψουν την περαιτέρω καταστροφή του Αχελώου, καταθέτοντας τεκμηριωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις.
3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ως αδειοδοτούσα αρχή, να λάβει πολυ σοβαρά υπόψη τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών και των πολιτών και να μην εγκρίνει την περαιτέρω υποβάθμιση-καταστροφή του Αχελώου και την υποβάθμιση της ζωής δεκάδων χιλιάδων κατοίκων στην Αιτωλοακαρνανία.
4. Τους δημότες Αγρινίου και Αμφιλοχίας, τα τοπικά συμβούλια, τους συλλόγους της περιοχής, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη από όλη την επικράτεια να ενημερωθούν-διαδώσουν την παρούσα είδηση και να συμμετέχουν ενεργά καταθέτοντας ένσταση με το ειδικό έντυπο ”Δ11” στις δημόσιες διαβουλεύσεις των έργων.
ΛΕΜΕ ΟΧΙ
–  ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  –
–  ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ  –
–  ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ  –
Οδηγίες για την εγγραφή μας στο ΗΠΜ:https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94G KPtIqgk/view?usp=sharing
Στις διευθύνσεις:
μπορούμε να βρούμε τις ΜΠΕ των οκτώ (8) έργων, κατηγορίας Α1, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις, μόνο εάν δημιουργήσουμε λογαριασμό στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών μας TaxisNet.
Τέλος, παραθέτουμε μία ενημερωτική λίστα διαφόρων υπηρεσιών και ιστοτόπων, με την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται για την κατάσταση (χωροθέτηση, στάδια αδειοδότησης, εγκρίσεις, κτλ.) των έργων ΑΠΕ στην Αιτωλοακαρνανία, ως εξής: https://docs.google.com/document/d/1NXIAdwj3tWqedGt3fDTvnxDtFJ5fmgnBRm7abhaNuFw/edit?usp=sharing .
Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες να αρχίσουν άμεσα να παρακολουθούν από μόνοι τους τις εξελίξεις μέσω της παραπάνω λίστας, διότι τα «μέτωπα» είναι πάρα πολλά και ο τόπος μας βάλλεται πλέον από παντού. Αν δεν ενδιαφερόμαστε και δεν ενεργούμε εμείς οι ίδιοι, υποθηκεύουμε μια για πάντα το μέλλον των παιδιών μας.

Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας —

Το άρθρο Αχελώος S.O.S.! Αντλησιοταμιεύσεις & πλωτά φωτοβολταϊκά ”μαμούθ” σε δημόσια διαβούλευση έως τον Μάιο του 2024 (φωτο) εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – Xiromeropress.gr.