Αποστόλη Κομπλίτση – Ακαρνάνας – ”Παλιές γραφές”. Ναι στην ζωή, όχι στον πόλεμο.

Του Αποστόλη Κομπλίτση – Ακαρνάνας.

Σήμερα οι «Παλιές γραφές» επέλεξαν αποσπάσματα από άρθρο του Γιώργου Ν. Θεοδώρου, που είναι καταχωρημένο στην εφημερίδα «Φωνή των Μπαμπινιωτών» και στο φ. 14 του 1983. Ο Γιώργος υπήρξε δεινός αρθρογράφος την εποχή του πρώτου συλλόγου της Μπαμπίνης. Το άρθρο που επέλεξα είναι επίκαιρο και αντιπροσωπευτικό για το πως και ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας!!! Επίσης να προσθέσω πως ο Γιώργος υπήρξε και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..