Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού στον Αστακό.

Με τις προσπάθειες του Δήμου αποκτήσαμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και αρχίσαμε την αποκατάσταση των βλαβών του ηλεκτροφωτισμού τις πόλεως μας. 

Η Πρόεδρος Αρετή Γριτσίπη.

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ