Απαγορεύσεις από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου, στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό.

Ι.Π. Μεσολογγίου 02-04-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Μεσολόγγι
Ταχ.Κώδικας: 30 200
Πληροφορίες: Αρχικελευστής Λ.Σ. ΤΑΦΙΑΔΗΣ Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2631051211
FAX: 2631051121
e-mail: mesologi@hcg.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου ενημερώνει:
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι), χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS