Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Ο ρόλος των εκλεγμένων εξουσιών και των πολιτών.

Πηγή: Προσωπική σελίδα Facebook.

Του Παναγιώτη Ηλ. Χολή.

Ζούμε στην αντιπροσωπευτική Δημοκρατία όπου οι Κοινωνίες για ευνόητους λόγους οργανώνονται και αντιπροσωπεύονται από θεσμούς, τους οποίους ο ίδιος ο πολίτης συμμετέχει και ψηφίζει να τον εκπροσωπήσει (θεσμοί εξουσίας, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικά όργανα, σύλλογοι και διάφοροι άλλοι φορείς).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..