Ανάληψη υποχρέωσης προμήθειας οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων. Μία αναγκαιότητα καταγεγραμμένη πολλά χρόνια, ένα όχημα απαραίτητο, πολύ σύντομα έρχεται στον Δήμο Ξηρομέρου

 

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Ξηρομέρου και το εντοπίσαμε (ΑΔΑ: 9ΕΓΓΩΚΖ-ΣΨΡ), το επίσημο έγγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την προμήθεια οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων……

Διαβάστε Περισσότερα…