ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΙΜΗΣ: Απαντώντας σε απόψεις που εκφράστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ΠΟΑΥ :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΙΜΗΣ ..:Απαντώντας σε απόψεις που εκφράστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ΠΟΑΥ :
1. Στην περίπτωση των Ιονίων Νήσων που εκδόθηκαν δυο θετικές γνωμοδοτήσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων , τούτο έγινε διότι τα νησιά δεν αγγίζονται , αλλά μονάδες θα εγκαθίστανται στις Εχινάδες . Αν όμως γινόταν στην “πόρτα τους” σίγουρα θα υπήρχαν αντιδράσεις και κάποιοι θα έψαχναν ενδελεχώς τους διοικητικούς φακέλους.
2.- Ειπώθηκε ότι 500 εργαζόμενοι απασχολούνται στις μονάδες , την πλειοψηφία αυτών αποτελούν κάτοικοι της περιοχής . ΑΡΑ ΟΧΙ ΟΛΟΙ .
Η περιοχή όλα αυτά τα χρόνια ΜΟΝΟ ΔΙΝΕΙ στις ιχθυοκαλλιέργειες – ΧΩΡΙΣ να έχει πάρει ανταποδοτικά οφέλη ίσης ή και κατώτερης αξίας , αντιθέτως εισπράττει επιβάρυνση στο Φυσικό της Περιβάλλον. Αύξηση μονάδων δεν σημαίνει απαραίτητα και αύξηση εργατικού δυναμικού από την περιοχή μας . Υπάρχουν φτηνά εργατικά χέρια τα οποία θα προτιμηθούν από τα Διεθνή Χρηματοδοτικά Σχήματα που επενδύουν στην περιοχή και έχουν σκοπό το ΚΕΡΔΟΣ.
3.-Ειπώθηκε ότι υποβλήθηκαν κατά νόμο μελέτες και τεχνικές εκθέσεις : Από ποιους ; Από τους ίδιους τους επενδυτές που τις έφεραν έτοιμες και στα μέτρα τους .
4.- Ειπώθηκε ότι ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ το σύνολο των κανόνων διαβούλευσης . Τούτο δεν έγινε καθόσον δεν ενημερώθηκε επίσημα η κοινωνία του Δήμου Ξηρομέρου.
5.- Λέγουν ότι ο φάκελος διαβιβάστηκε σε 12 συναρμόδιους φορείς και 22 υπηρεσίες των φορέων αυτών . Από μια απλή ανάγνωση του όλου Διοικητικού Φακέλου οι γνωματεύσεις των άνω αρχών διατύπωσαν επιφυλάξεις , αντιρρήσεις και σοβαρά προβλήματα που
δημιουργούνται με την ΠΟΑΥ ενώ τροποποιήσεις – ενημερώσεις που απαιτήθηκαν , έγιναν με ελλείψεις .
6.- Η μέχρι σήμερα ανάπτυξη των μονάδων ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΧΗ και γι΄ αυτό δεν υπήρξε σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Η υπο ίδρυση ΠΟΑΥ συντηρεί το άναρχο και εκφεύγει του ορθολογικού καταμερισμού.
7.- Ομιλούμε για ένα ζημιογόνο κλάδο με σωρεία οικονομικών προβλημάτων τα οποία ως δια μαγείας δεν πρόκειται να λυθούν όσα διεθνή χρηματοδοτικά σχήματα και να συμμετάσχουν .
8.- Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ” και κάθε τέτοιος επιφέρει οχλήσεις και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον . Εμείς το ζούμε καθημερινά.
Ερωτώ : Γιατί θα πρέπει να το ζήσουν – σε εντονότερο βαθμό- και οι επόμενες γενεές; τα παιδιά μας.
9.- Υδατοκαλλιέργεια και Τουρισμός ουσιαστικά , όλοι γνωρίζουμε, ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Γνωρίζω ότι οι καταδύσεις αναψυχής γίνονται σε κρυστάλλινα νερά . Όσο για δήθεν σχέδια τουριστικής ανάδειξης των υδατοκαλλιεργειών ΠΟΙΟΣ θα τα εκπονήσει ; Πότε; ΠΟΙΟΣ θα τα υλοποιήσει; ΑΡΑΓΕ γιατί επι 35 χρόνια δεν έγινε κάτι τέτοιο;
10.- Το ότι δεν έγιναν όλα αυτά τα χρόνια επενδύσεις στον τουρισμό ή σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες ΔΕΝ σημαίνει ότι θα πρέπει να τις αποκλείσουμε για το μέλλον.
Τέλος θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ όταν υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα . Θεωρώ ότι ισχυρά και μάχιμα είναι όλα όσα παρουσιάζονται από την Επιτροπή Αγώνα .

Το άρθρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΙΜΗΣ: Απαντώντας σε απόψεις που εκφράστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ΠΟΑΥ : εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.