Έκτακτο τοπικό συμβούλιο Κοινότητας Μύτικα.

Πηγή: Σελίδα Facebook
προέδρου Κοινότητας Μύτικα.
Έκτακτο τοπικό συμβούλιο την Δευτέρα 13-11-2023 και ώρα 17.15 στο Πνευματικό Κέντρο Μύτικα.