Έγκρισης της χρηματοδότησης για τον Δήμο Ξηρομέρου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αφορά δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού προϋπολογισμού 329.436,40 €.

Τον Μάϊο του 2023 με σχετικό μας δημοσίευμα, σας ενημερώσαμε για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 329.436,40 €, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό: 01 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 241) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (δείτε εδώ).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..